Frederik Sioen


Frederik Sioen -Hoe kunnen artiesten het verschil maken?

 

Frederik Sioen staat al 20 jaar op de planken als singer-songwriter onder de naam ’Sioen’ (tevens zijn roepnaam). Hij bouwde een internationaal parcours uit waarin passie, creativiteit maar ook engagement en ondernemen centraal staat. Als muzikant zette hij zich in voor verbinding (als organisator van de 0110 Concerten voor Verdraagzaamheid en met zijn project 123-piano Gent) en als activist, met acties als Plastic Attack (tegen overtollige verpakking).

Sinds 16 maart 2020, toevallig de 1ste werkdag van de 1ste corona-lockdown, is hij aan de slag als coördinator van Gents Kunstenoverleg. Met acties als Gentse Cultuurzomer en Covitesse 6 bracht hij mensen binnen de cultuursector en uit andere sectoren samen om binnen de mate van het mogelijke toch verbinding te zoeken. En dit door activering en tewerkstelling van kunstenaars te koppelen aan mentale zorg en het welzijn van de Gentenaars.

In deze sessie beschrijft Sioen het opzet en het proces van die acties die middenin een crisissituatie werden opgezet. Hoe heeft deze crisis toch een positieve impact gehad op het ecosysteem cultuur? En hoe heeft die periode de blik op cultuur, in het hart van de samenleving, veranderd en breder neergezet in andere sectoren. En waar kunnen artiesten, ook buiten de kunsten, het verschil

Uitbureau Gent

Veldstraat 82B
9000 Gent

Openingsuren

van dinsdag tot en met vrijdag - doorlopend open van 10u00 tot 17u00
op zaterdag doorlopend open van 10u00 tot 16u00

SLUITINGSDAGEN 2021

allerheiligen maandag 1 november
wapenstilstand donderdag 11 november