Karleen De Rijcke

Karleen De Rijcke - Samenwerking is de sleutel tot kwalitatieve opvangKarleen de Rijcke is projectcoördinator van de dienst Kinderopvang (Stad Gent). Zij gaat na hoe alle instanties samen kunnen werken aan een optimale toegang tot kwalitatieve buitenschoolse opvang voor élk kind. Een uitdaging waarmee iedereen aan de slag kan!

Via het stadsbrede project ‘Buitenschoolse opvang en vrije tijd op maat van elk kind in Gent’ willen we samen met alle betrokkenen nadenken hoe we vorm kunnen geven aan een buitenschools activiteitenaanbod. Dat samenwerking hierbij essentieel is sluit aan bij het decreet betreffende de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten dat in werking treedt op 1 januari 2021.
Samen met alle opvang-, onderwijs- en vrijetijdsaanbieders, gezinnen, ondersteuners en beleidsmakers willen we werken aan een stad waar elk kind optimaal toegang heeft tot kwalitatieve buitenschoolse opvang en vrije tijd, als deel van een kwaliteitsvolle kind-dag. Dat betekent dat er in elke wijk voldoende kwalitatief aanbod is, dat gezinnen hun weg vinden naar het aanbod van hun keuze en dat dit aanbod toegankelijk is, op maat van elk kind. Met de nodige middelen, mensen en ruimte willen we zo elk kind in onze stad een zo ‘wijs’ mogelijke tijd bieden. Een hele uitdaging!

De viering van 30 jaar Free-Time en Uitbureau is een ideale gelegenheid om verder samen na te denken hoe in samenwerking met de sport-, jeugd- en cultuursector antwoorden kunnen geboden worden op uitdagingen op vlak van buitenschoolse opvang en vrije tijd. Welke kansen en risico’s biedt het nieuwe decreet? Wat gebeurt er nu al? In Gent of elders in Vlaanderen? Wij gaan graag met jullie in dialoog!

Uitbureau Gent

Veldstraat 82B
9000 Gent

Openingsuren

Voorlopig gesloten, tot nader bericht

SLUITINGSDAGEN 2021
olh hemelvaartdag donderdag 13 mei
pinkstermaandag 24 juni
nationale feestdag 21 juli
vervangingsdag feest van de arbeid 26 juli
vervangingsdag maria hemelvaart maandag 16 augustus
allerheiligen maandag 1 november
wapenstilstand donderdag 11 november