Kris De Coorde

Kris De Coorde - Sport in de toekomstDe missie van Kris De Coorde is om samen met Sport Vlaanderen kinderen, jongeren en volwassenen aan het bewegen te krijgen. Hij stelt zich constructief op tegenover eventuele samenwerkingen met andere takken inzake vrije tijd en probeert hieromtrent antwoorden te formuleren tijdens zijn uiteenzetting.

Onze missie is meer mensen aan het sporten krijgen. Bij Sport Vlaanderen zijn we ervan overtuigd dat je dat onder andere bereikt door te vernieuwen en te innoveren. Maar hoe zal de sport er in de toekomst uitzien? Zijn gaming en esports kansen of bedreigingen voor de fysieke fitheid van onze jongeren? Is samenwerking met Jeugd en Cultuur noodzakelijk voor een beweegvriendelijk vrijetijdsaanbod? Hebben we nog ‘Free Time’?

Uitbureau Gent

Veldstraat 82B
9000 Gent

Openingsuren

Voorlopig gesloten, tot nader bericht

SLUITINGSDAGEN 2021
paasmaandag 5 april
olh hemelvaartdag donderdag 13 mei
pinkstermaandag 24 juni
nationale feestdag 21 juli
vervangingsdag feest van de arbeid 26 juli
vervangingsdag maria hemelvaart maandag 16 augustus
allerheiligen maandag 1 november
wapenstilstand donderdag 11 november