Lieven Tavernier en Room 13 Orchestra "Oude Regenbogen"


Fotograaf: (c) Steven Hendrix


Room 13 Orchestra is een door pianist, componist, arrangeur Yves Meersschaert pas geselecteerde groep muzikanten aan het conservatorium die inmiddels zelf solo of in groepsverband actief zijn.

Met “oude regenbogen “ treedt Room 13 Orchestra voor het eerst officieel naar buiten. Oude regenbogen bevat tien nieuwe songs, waarin Tavernier trouw blijft aan de thema’s die zijn werk doorheen de jaren bepaalden. Bij Tavernier gaan de wijzers van het uurwerk niet vooruit, blijven ze ook niet staan, maar draaien ze langzaam terug naar de tijd en de plaats die voor het definitieve verdwijnen moeten vastgelegd worden. Dat kan zijn kinderkamer zijn waar door de ramen de klokken van Sint-Baafs gehoord worden, het kan het dorp zijn bij een bezoek aan het graf van zijn moeder, het zijn de internaat jaren die teruggevonden worden in brieven aan zijn ouders, het kan de herinnering zijn aan geliefden die verdwenen uit zijn leven. Ooit allemaal kleuren van een regenboog ,kleuren die toch blijven, hoewel lang verdwenen.

“Je hebt baas boven baas en de grootste baas van het Nederlandstalige lied is zonder twijfel Lieven Tavernier.” - Henny Vrienten (Doe Maar)